Coronamaatregelen en een beroep op calamiteiten- en/of kortdurend zorgverlof

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van de omikron-variant van corona, heeft de overheid nieuwe maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is dat de scholen weer dicht moeten. Hoewel de noodopvang open blijft voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen, zullen de alarmbellen van andere ouders weer gaan rinkelen, want waar kunnen de overige kinderen heen en wat moet je doen als je als ouder geen opvang kunt regelen? Kunnen werknemers een beroep doen op het calamiteiten- of het kortdurend zorgverlof?

 • Aangemaakt op .

Enquête-data koppelen

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer de vraag: Mag enquête-data van de respondenten/uitkeringsgerechtigden gekoppeld worden aan andere (interne) data die van respondenten bekend zijn?

 • Aangemaakt op .

Heeft de opdrachtgever recht op de dataset van een onderzoek?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden.

 • Aangemaakt op .

Mag een onderzoek- of selectiebureau selecteren op afkomst?

Wekelijks krijgt het MOA Expertise Center vragen binnen van aangesloten partners. De aard van de vragen is zeer verschillend. Voor het beantwoorden van de vragen worden interne en externe experts ingeschakeld. Er zijn doorgaans geen kosten aan verbonden. Dit keer de vraag: Mag een onderzoek- of selectiebureau voor een onderzoek selecteren op afkomst, bijvoorbeeld Surinaams, Turks, Marokkaans of een andere groep allochtonen?

 • Aangemaakt op .

ISO 20252 companies in Germany, Austria, Switzerland

ISO 20252 companies in Germany, Austria and Switzerland

The MOA also collects data on certified market research companies in Germany, Austria and Switzerland. 

 

List of companies certified according to ISO 20252 Germany, Austria and Switzerland

Switzerland: 2 (3)

 • Intervista
 • GfK Schweiz
  (as of 31.12.2021: Demoskope)

Austria: 3

 • Talk Online Panel
 • Market Agent
 • GfK AustriaTelemark Marketing

Germany: 25

Full Service Agencies in Alphabetical Order (17):

 • AMR Advanced Market Research
 • Eye Square
 • GfK
 • GIM
 • GIM DiCom
 • Keyfacts
 • IMK Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung
 • imug Beratungsgesellschaft
 • Ipsos
 • Infas
 • Infratest
 • INSA-CONSULERE
 • IWD Market Research
 • Produkt + Markt
 • Psyma
 • SKOPOS
 • StraightONE


Access Panels Germany (3)

 • Gapfish
 • Norstat
 • Respondi

Fieldwork Agencies Germany (5)

 • DT&P
 • Foerster & Thelen
 • FFIND
 • Krämer
 • Telquest

Listed september 2021

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC? 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Aangemaakt op .

Gebruik en afstaan door gemeenten van telefoonnummers voor statistisch onderzoek

Bijna dagelijks ontvangt de MOA vragen van aangesloten partners. Het beantwoorden van de vragen gebeurt door experts van binnen en buiten de MOA. Dit keer de vraag: 'Mogen gemeenten telefoonnummers verstrekken aan een onderzoekbureau zonder dat de eigenaren van die telefoonnummers/personen daar toestemming voor hebben gegeven?'

 • Aangemaakt op .

Mag een werknemer werk weigeren bij extreem zomerse temperatuur?

Werken in de zomer kan weleens zwaar zijn. Het lijkt wel of de zomers in Nederland steeds warmer worden. Een voorbeeld is de hittegolf van vorig jaar. Werken tijdens een temperatuur van 35 graden is dan niet niets. Mag een werknemer vanwege de warmte besluiten om het werk voor die dag te staken?

 • Aangemaakt op .

ISO 27701:2019

ISO 27701:2019

Sinds september 2019 is er een voor de onderzoekwereld interessante uitbreiding van ISO 27001 gekomen: de norm ISO 27701:2019 Privacy-informatiemanagement. Deze norm vult het gat tussen de behoefte van de opdrachtgever aan zekerheden met betrekking tot privacybescherming enerzijds en het informatiebeveiligingssysteem van het bureau anderzijds. Certificering voor ISO 27701:2019 is alleen mogelijk indien het betrokken bureau al over een ISO 27001 certificaat beschikt. 

In de tekst van ISO 27701:2019 komen enkele begrippen veelvuldig voor die onderzoekers bekend in de oren zullen klinken:

 • PII: Personally Identifiable Information: dit betreft alle tot individuele personen (dus ook respondenten) herleidbare informatie
 • PIMS: Privacy Information Management System: dit beschrijft de wijze waarop binnen het bureau met privacy wordt omgegaan
 • PII Verwerkingsverantwoordelijke: dit is degene, resp. de organisatie, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het verwerken van privacygevoelige informatie (veelal de opdrachtgever)
 • PII Verwerker: dit is degene, resp. de organisatie, die in opdracht van de PII Verwerkingsverantwoordelijke privacygevoelige informatie verwerkt, veelal in een rol als onderzoekbureau of onderaannemer van een bureau.

ISO 27701 geeft aanvullingen op ISO 27001

ISO 27701:2019 stelt aanvullende eisen aan hoofdstuk 4 (Context van de organisatie) en hoofdstuk 6 (Planning) van ISO 27001. Daarnaast worden aanvullende beheersmaatregelen genoemd (in aanvulling op Bijlage A van ISO 27001). Tenslotte heeft ISO 27701:2019 een nieuwe Bijlage B getiteld ‘PIMS-specifieke referentie-beheers-doelstellingen en -maatregelen’, bedoeld voor PII verwerkers.

Een nuttig onderdeel van ISO 27701:2019 is Bijlage D, getiteld ‘Kruisverwijzing naar de Algemene verordening gegevensbescherming’. Hierin wordt de relatie gelegd tussen de AVG (resp. GDPR) en ISO 27701:2019.

De Bijlagen B en D in ISO 27701:2019 beschrijven een aantal beheers-doelstellingen en -maatregelen die specifiek gelden voor PII-Verwerkers (dus voor bureaus) en geven het verband met de AVG weer:

 • Een eerste set maatregelen heeft betrekking op de voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van PII. Eer moet toestemming van de respondent zijn, het eventuele andere gebruik moet beschreven en overeen gekomen zijn, de verplichtingen van alle betrokkenen moeten beschreven zijn en het moet duidelijk zijn hoe de verwerking van PII geregistreerd wordt.
 • Voor PII-Verwerkers (dus: bureaus) gelden ook regels met betrekking tot tijdelijke bestanden, het overdragen van bestanden, het registreren van deze overdracht, het vermelden van onderaannemers die PII verwerken, etc.
 • De zeer uitvoerige Bijlage D geeft gedetailleerd aan welke onderdelen van de AVG aan de orde komen in de verschillende paragrafen van ISO 27701:2019.

Het lijkt complex, maar de norm ISO 27701:2019 is zonder meer haalbaar voor ISI 27001-gecertificeerde organisaties.

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Aangemaakt op .

Wie is aansprakelijk in het geval van klachten?

Bijna dagelijks ontvangt de MOA vragen van aangesloten partners. In het afgelopen jaar van bijna 200 aangesloten leden! De aard van de vragen is zeer divers. Het beantwoorden van de vragen gebeurt door experts van binnen en buiten de MOA. Indien de vragen geen dagdelen aan consultancy uren vragen, dan is het MOA-advies gratis. In de MOA Flash zullen we maandelijks een of meer vragen de revue laten passeren.

 • Aangemaakt op .

Non-Response: Mag je die namen doorgeven aan jouw opdrachtgever?

Bijna dagelijks ontvangt de MOA vragen van aangesloten partners. In het afgelopen jaar van bijna 200 aangesloten leden! De aard van de vragen is zeer divers. Het beantwoorden van de vragen gebeurt door experts van binnen en buiten de MOA. Indien de vragen geen dagdelen aan consultancy uren vragen, dan is het MOA-advies gratis. In de MOA Flash zullen we maandelijks een of meer vragen de revue laten passeren.

 • Aangemaakt op .

Code voor het gebruik van Postfilter

De Code heeft tot doel om op uniforme wijze consumenten, bedrijven en organisaties te informeren over het gebruik van het Nationaal Overledenenregister en het Postfilter van Stichting Postfilter.

 • Aangemaakt op .

Welke procedures zijn van toepassing bij observationeel onderzoek?


Bijna dagelijks ontvangt de MOA vragen van aangesloten partners. In het afgelopen jaar van bijna 200 aangesloten leden! De aard van de vragen is zeer divers. Het beantwoorden van de vragen gebeurt door experts van binnen en buiten de MOA. Indien de vragen geen dagdelen aan consultancy uren vragen, dan is het MOA-advies gratis. In de MOA Flash zullen we maandelijks een of meer vragen de revue laten passeren. 

Welke procedures zijn van toepassing bij OBSERVATIONEEL ONDERZOEK?
Wat zijn de kaders met betrekking tot observationeel onderzoek als het gaat om verborgen observaties bijvoorbeeld in een supermarkt. Daarbij kan gedacht worden aan verborgen en open observaties , al dan niet (niet)participerend, observatie bias, AVG, informed consent etc.

 • Aangemaakt op .

Invloed aangepaste telecomwet op telefonisch onderzoek

Bijna dagelijks ontvangt de MOA vragen van aangesloten partners. In het afgelopen jaar van bijna 200 aangesloten leden! De aard van de vragen is zeer divers. Het beantwoorden van de vragen gebeurt door experts van binnen en buiten de MOA. Indien de vragen geen dagdelen aan consultancy uren vragen, dan is het MOA-advies gratis. In de MOA Flash zullen we maandelijks een of meer vragen de revue laten passeren.

Invloed aangepaste telecomwet op telefonisch onderzoek
Tot voor kort konden de onderzoekbureaus altijd telefoonnummers van bijvoorbeeld een specifiek gebied in Nederland aankopen, controleren bij onderzoekfilter en dan bellen. Onze huidige leveranciers geven aan geen nummers meer te kunnen leveren. Wat is het effect van de gewijzigde telecomwet op onaangekondigd telefonisch marktonderzoek en welke leveranciers leveren nog wel telefoonnummers van consumenten?

 • Aangemaakt op .

Afschaffing Rookruimtes

Op 28 januari 2021 is een wijziging van de Tabaks- en rookwarenbesluit gepubliceerd in het Staatsblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-25.html). Hiermee wordt de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes afgeschaft. Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.

 • Aangemaakt op .

Compensatie transitievergoeding bij vervroegde WIA-uitkering?

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Deze regeling is in het leven geroepen om de kosten voor werkgevers te beperken nadat zij twee jaar het loon hebben doorbetaald van de zieke werknemers én zodat werkgevers gestimuleerd worden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen na langdurige ziekte zodat werknemers niet onnodig in onzekerheid blijven.

 • Aangemaakt op .

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.