Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics

Agenda

Alle sprekers event

Hét Nederlandse Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics

Let op! Vanaf 02 februari 2023 gaat MOA verder als Data & Insights Network.
Bezoek onze nieuwe website datainsightsnetwork.nl


De wereld van marketing insights, onderzoek en analytics is voortdurend in ontwikkeling. Organisaties gaan over op nieuwe manieren van werken, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en ook de juridische aspecten van privacy en onderzoek staan niet stil. Dit zorgt voor talloze strategische, tactische en organisatorische uitdagingen op het gebied van insights en analytics. Het MOA Expertise Center heeft dé kennis en expertise in huis om deze uitdagingen aan te gaan.

De MOA biedt deze expertise om organisaties te begeleiden naar een professioneel, toekomstbestendig data- en insightmanagement. Zij bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van het menselijk gedrag en behoefte, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. Het MOA Expertise Center is een betrouwbaar en deskundig kennisplatform voor professionals die op dit terrein werkzaam zijn. De MOA volgt de trends om voor haar partners een gids te zijn in een veranderend insightmanagement landschap.

Vacatures

Meer over deze vacatures.

Wilt u ook een vacature plaatsen? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Expertise gebieden

MOA biedt expertise op zeven kerngebieden, verdeeld over het gehele insights-spectrum:
Competence

Door veranderingen in organisaties zal de rol van de strategen, marktonderzoekers, data analisten en intelligence/insights professionals meer en meer een consultatief karakter krijgen. Dat vraagt om de ontwikkeling van andere competenties en vaardigheden, zoals vraagtechnieken, empathie, omgaan met weerstand, sociale profielen lezen, onderhandelen, relationele vaardigheden en meer.

Insight Management

De verschillende datastromen binnen een organisatie moeten bij elkaar gebracht worden, teneinde een one voice systeem naar de board te creëren. Belangrijk hierbij is niet alleen kennis van de beschikbare data, maar ook hoe je koppelingen tussen datastormen entameert en de waarde van de data op een juiste manier inschat. Ook is het van belang inzicht te hebben in alle andere relevante business dimensies die van invloed zijn.

Research & Analytics

De echte marktonderzoek-specialist lijkt uit steeds meer organisaties te verdwijnen. Marktonderzoek afdelingen worden in rap tempo afgebroken, wat zorgt voor een groot verlies aan gespecialiseerde kennis. Hierdoor ontstaat bij de generalisten de behoefte om de basiskennis uit te breiden en te toetsen in hoeverre deze aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen. De MOA biedt een uitgebreid pakket voor het bevorderen c.q. verbeteren van de research en analytics-kwaliteit, leergangen voor Digital- en webanalytics en marktonderzoek en een groot aantal workshops en trainingen op het terrein van data-kwaliteit, onderzoek en analyse.

Datakwaliteit

Datakwaliteit is de afgelopen jaren mede onder druk komen te staan door de vele tools die organisaties ter beschikking staan. Het inzetten hiervan is een eenvoudige handeling, maar voldoen deze processen ook aan de gangbare kwaliteitsstandaarden? De MOA beschikt over ervaren auditors zowel op het vlak van passieve als actieve datacollectie en kan ook optreden in het geval van kwaliteits-issues tussen bureau en opdrachtgever.

Databeveiliging

Buiten het privacy-veld speelt er op het gebied van databeveiliging een aantal andere zaken. De vele datastromen hebben namelijk ook bijverschijnsels in de hand gewerkt, zoals ransomware en andere cybercrime-achtige issues. Dit stelt andere eisen aan datatransport en opslag en het vraagt daarnaast om heldere afspraken tussen dataleverancier en dataontvanger.

Datamanagement

Dit kerngebied focust zich op het verstandig en efficiënt managen van alle relevante data(stromen), in de context van commerciële bedrijfsvoering, om zo een optimale besluitvorming te faciliteren.

Privacy, legal & integriteit

Dit kerngebied omvat het hele juridische kader rondom privacy. Wie mag je wel/niet benaderen en welke verschillen zijn er in de wet vastgelegd op het gebied van marketing en onderzoek. Online waar het bijvoorbeeld gaat over het gebruik van cookies en de daaruit voorkomende datastomen. Hoe moet een bewerkersovereenkomst eruitzien en vooral ook hoe om te gaan met data binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MOA-integriteitscode omvat alle randvoorwaarden hiervoor en dekt zowel de passieve als de actieve datacollectie en is toegerust voor the Internet of Things.

De MOA-expertise bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeftes, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse.

Profgroepen

MOA heeft een belangrijke netwerkfunctie, waarbij verbinden, kennis maken en kennis delen centraal staan. Ter promotie en ondersteuning van het vakgebied zijn de volgende profgroepen samengesteld:
Naast het bestuur bestaat de profgroep verder uit leden die allen werkzaam zijn binnen het vakgebied. Iedere profgroep organiseert zo’n 2 á 3 bijeenkomsten per jaar plus een jaarlijks evenement.

Blijf op de hoogte van MOA nieuws en activiteiten

* Verplichte veld(en)
Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.