Privacystatement van de MOA

Wie is MOA en wat doet MOA?

De MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics, verder MOA, is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek.

MOA is bij het uitvoeren van haar taken als vereniging meestal Verwerkingsverantwoordelijke en soms Verwerker. Zie voor Verwerker de paragraaf ‘MOA als Verwerker’.

MOA is Verwerkingsverantwoordelijke voor haar eigen gegevensverwerkingen zoals het eigen CRM systeem van leden, deelnemers aan cursussen en evenementen, docenten en dienstverleners en ontvangers van een van de (digitale) nieuwsbrieven en bezoekers aan de www.moa.nl, en bezoekers die zich afmelden bij www.onderzoekfilter.nl, www.wifi-me-niet.nl en www.tel-me-niet.nl. Daarnaast verwerkt de MOA persoonsgegevens van haar personeelsleden.

Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker?

Met deze privacyverklaring informeert MOA op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt.

MOA doet dat op twee manieren:

MOA als Verwerkingsverantwoordelijke MOA als Verwerker
Persoonsgegevens van leden, ontvangers van het MOA huisorgaan Daily Data Bytes, deelnemers aan cursussen en evenementen, docenten en dienstverleners en ontvangers van een van de (digitale) nieuwsbrieven en bezoekers aan www.moa.nl en www.dailydatabytes.nl en andere moa actie sites, en bezoekers die zich afmelden bij www.onderzoekfilter.nl, www.wifi-me-niet.nl en www.tel-me-niet.nl worden door MOA voor eigen doeleinden verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing. MOA biedt aan haar leden de ontdubbelingsdienst aan om de persoonsgegevens die zijn verzameld van consumenten om deze te ontdubbelen met het www.onderzoekfilter.nl, www.wifi-me-niet.nl en www.tel-me-niet.nl. De persoonsgegevens die worden ontdubbeld blijven van de opdrachtgever. Bij dit typewerkzaamheden is het privacy statement van de opdrachtgever van MOA van toepassing.

Wanneer u een vraag heeft over de bescherming van persoonsgegevens door MOA is het noodzakelijk om eerst vast te stellen of MOA een Verwerkingsverantwoordelijke is. Want vragen kunnen alleen worden beantwoord door MOA als Verwerkingsverantwoordelijke. Als het gaat om vragen aan MOA als Verwerker dan zal MOA u door verwijzen naar de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke.

MOA neemt bij het uitvoeren van haar activiteiten de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in acht en dit privacy statement en voor zover toepasselijk haar Integriteitscode. Dit privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens schriftelijk verkregen dan wel via de website, apps en andere mobiele (rand)apparatuur.

MOA als Verwerkingsverantwoordelijke

De MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics, gevestigd aan de Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam, telefoonnummer 020 5810710 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement. Wilt u contact met MOA als Verwerker dan kunt u daarvoor overigens dezelfde contactgegeven gebruiken.

Het is voor de MOA belangrijk om over recente en complete gegevens te beschikken van haar contacten. Alleen dan kan MOA haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren. Bijvoorbeeld: Wanneer u bepaalde gegevens niet wenst te geven, zoals uw telefoonnummer voor het www.onderzoekfilter.nl dan kan MOA u niet registreren dat u geen deel wil uitmaken van vooraf onaangekondigd telefonisch marktonderzoek.

MOA verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende grondslagen en voor de volgende doeleinden:

Grondslag uitvoering overeenkomst
Leden, ter uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, het verlenen van leden services, het toesturen van informatie over de activiteiten van de MOA en MOAcademy, het voeren van een financiële administratie.

Grondslag uitvoering overeenkomst
Deelnemers aan cursussen en evenementen, docenten, dienstverleners werkzaam ten behoeve van de MOA en MOAcademy of waarmee MOA overleg voert om werkzaamheden uit te voeren. Op basis van deze grondslag wordt ook het Register voor Permanente Educatie bijgehouden en toegankelijk gemaakt, relatiebeheer en de financiële administratie uitgevoerd. Onder deze grondslag worden ook persoonsgegevens verwerkt van personeelsleden in het kader van human resources.

Grondslag het gerechtvaardigd belang
Ontvangers van (digitale) nieuwsbrieven en bezoekers aan de www.moa.nl en www.dailydatabytes.nl. Het informeren van ontvangers en bezoekers van de website over beschikbare informatiebrochures, relatiebeheer en/of aangevraagde of gedownloade white papers of worden met toestemming van de betrokkene ter beschikking gesteld aan de docenten van wie de betrokkene een cursus of evenement heeft bijgewoond. MOA heeft een gerechtvaardigd belang om op deze wijze in contact te komen met beroepsgroep en haar leden bestand te vergroten.

Grondslag het gerechtvaardigd belang
De persoonsgegevens van alle betrokkenen kunnen door de MOA voor statistisch marktonderzoek en data analytics onderzoek ten behoeve van management informatie worden gebruikt. Daarnaast worden gegevens verzameld over de effectiviteit en bereikbaarheid van de website/websites. MOA heeft een gerechtvaardigd belang om haar activiteiten af te stemmen op de vakmatige ontwikkelingen en de vraag naar deze informatie door betrokkenen. Hiermee doet MOA aan ledenbehoud en leden werving.

Grondslag toestemming
Deze grondslag is van toepassing bezoek aan website of gebruik van een App het bij wet verplicht is om toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde cookietechnologie zoals bij het maken van profielen. Tevens wordt het e-mailadres alleen gebruik voor het toesturen door MOA van informatie per-mail over evenementen, bijeenkomsten, speciale seminars of opleidingen van MOA zelf. MOA kan ook evenementen, bijeenkomsten, speciale seminars of opleidingen van derden in haar e-mail nieuwsbrief onder uw aandacht brengen.

Grondslag wettelijk voorschrift
De MOA heeft een Integriteitscode, waarin opgenomen de Gedragscode voor statistisch onderzoek en de Gedragscode voor data analytics onderzoek, opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (deze Integriteitscode wordt op dit moment gereed gemaakt voor indiening bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als uitvloeisel uit deze Integriteitscode wordt aan consumenten de mogelijkheid geboden om zich af te melden in opt-out bestanden voor:

• Vooraf onaangekondigd telefonisch marktonderzoek (www.onderzoekfilter.nl)
• Passantentellingen (www.tel-me-niet.nl of www.wifi-me-niet.nl)

De MOA verstrekt deze bestanden aan de leden die onaangekondigd telefonisch marktonderzoek doen en/of passantentellingen, of ontdubbelt op verzoek van de leden bestanden van leden hiermee, in haar eigen datacenter.

Toestemming en Toestemming intrekken

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming kan deze toestemming altijd door de betrokkene zelf worden ingetrokken. Zo kan toestemming voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief worden ingetrokken via de ‘unsubscribe link’ die is opgenomen. In alle andere omstandigheden kunt u contact opnemen met de MOA. Na toestemming van de betrokkene kan een e-mail adres ter beschikking worden gesteld aan docenten van wie de betrokkene een cursus of evenement heeft bijgewoond.

Welke persoonsgegevens verwerkt MOA?

MOA verwerkt persoonsgegeven doorgebruik te maken van onze diensten, door verschillende eerder genoemde websites van MOA te bezoeken of verschillende digitale nieuwsbrieven te ontvangen of omdat deze gegevens door uzelf aan MOA verstrekt zijn.
Privacystatement afb2 3

Geautomatiseerde besluitvorming

MOA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over betrokkenen die aanzienlijke gevolgen of rechtsgevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.

Hoe lang bewaart MOA persoonsgegevens?

MOA bewaart de gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van tien jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

MOA verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u de MOA daarvoor toestemming geeft.
MOA deelt de gegevens in het www.onderzoekfilter.nl met leden en onderzoeksbureau die telefonisch marktonderzoek doen zonder dat vooraf aan te kondigen.

Als u uw smartphone of andere randapparatuur tegen passantentellingen heeft laten blokkeren bij de MOA via www.tel-me-niet.nl of www.wifi-me-niet.nl deelt de MOA deze gegevens met leden en onderzoeksbureaus die passantentellingen uitvoeren.
Wanneer de betrokkene (bijvoorbeeld een cursist of deelnemer aan een workshop of event) toestemming heeft gegeven kunnen persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres ter beschikking, worden gesteld aan docenten van wie de betrokkene een cursus of evenement heeft bijgewoond zodat de docent contact kan opnemen of cursus - of ander achterliggend materiaal, kan toesturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

MOA gebruikt functionele en analytische cookies, zonder profielen van de bezoekers van de website op te bouwen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MOA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij het eerste bezoek aan de MOA website heeft MOA u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u indien wettelijk noodzakelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Bekijk hier de cookieverklaring van de MOA.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hiervoor de helpfunctie van uw browser, onder ‘geschiedenis wissen’.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, maken van bezwaar, recht op gegevensoverdracht, blokkering, onderzoeksfilter.

Een ieder over wie MOA als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht , waardoor u de gegevens die MOA verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij MOA in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens blokkeren voor iedere vorm van benadering met specifieke aanbiedingen, inschrijfkortingen op seminars etc. door de MOA, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘blokkeringen gegevensverwerking’.

Beveiliging

MOA neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, tegen te gaan. De MOA verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Incidenteel gebruikt de MOA voor hulp bij het verwerken van gegevens een organisatie in India. Met deze organisatie heeft de MOA een EU Standard Contractual Clauses document getekend ter waarborging van de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MOA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

MOA en andere websites

Op de website van MOA kunt u links naar andere websites aantreffen. MOA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

MOA als Verwerker

Het vorenstaande is van toepassing wanneer MOA zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. MOA verricht verder werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. Het is aan de opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en MOA de Verwerker. Het privacy statement van MOA is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van MOA of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door de MOA, dan kunt u deze richten aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijzigingen

MOA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien MOA een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop MOA uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal dit kenbaar worden gemaakt via een berichtgeving op onze website en in (digitale) nieuwsbrief.

Amsterdam, 31 augustus 2020

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.