ISO 26362:2009 - Access panels

Aansluitend op ISO 20252, de algemene norm voor marktonderzoek, is in 2009 de norm ISO 26362:2009 vastgesteld. Deze norm is speciaal bedoeld voor access panels. Het gaat daarbij zowel om access panels die door marktonderzoekbureaus geëxploiteerd worden als access panels die door andere organisaties dan marktonderzoekbureaus geëxploiteerd dan wel beheerd worden. Bij diverse onderdelen verwijst de ISO-norm 26362 naar de eerder vastgestelde ISO-norm 20252. 

Het doel van deze norm is het transparant maken van het gebruik van access panels in al hun verschijningsvormen. Daardoor verkrijgen opdrachtgevers van marktonderzoek zoveel mogelijk zekerheden dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten met behulp van access panels op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Door toepassing van de ISO norm 26362:2009 hebben opdrachtgevers de zekerheid dat hun opdrachten volgens genormeerde kwaliteitseisen inzake access panels uitgevoerd worden. 

In Nederland zijn ruim 20 access panels gecertificeerd voor ISO 26362:2009. Alle bijbehorende audits zijn uitgevoerd door de Stichting Toetsingsbureau KCC. De KCC kan ook ‘private panels’ certificeren, dus panels die eigendom van een opdrachtgever zelf zijn, bijvoorbeeld klantpanels. Op dit moment wordt door de ISO Technische Commissie 225 de inhoud van ISO 26362:2009 geactualiseerd. Het ligt in de bedoeling om deze norm te koppelen aan de straks ook gereviseerde norm ISO 20252. Naar verwachting zal dit in 2019 afgerond zijn.

Wat komt in ISO 26362:2009 aan de orde?

In de kwaliteitsnorm 26362:2009 worden eisen gesteld met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Het kwaliteitsmanagementsysteem van het panel: hoe is dit georganiseerd en wie is verantwoordelijk?
  • Het werven van en omgaan met panelleden
  • Structuur en omvang van panels
  • Het beheer van panels
  • Het gebruik van panels
  • Rapportage van onderzoeksresultaten.

De -Engelse- tekst van ISO 26362:2009 is verkrijgbaar via www.nen.nl

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC?

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.