ISO 14001:2015 Milieu

In toenemende mate vragen opdrachtgevers aan marktonderzoekbureaus, met name bij aanbestedingen, hoe zij omgaan met het aspect ‘milieu’. In steeds meer gevallen wordt specifiek gevraagd naar ISO 14001, een norm die betrekking heeft op milieumanagementsystemen. Op dit moment vindt de overgang plaats van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015.

Er doen zich, als het om ‘milieu’ gaat, bij marktonderzoekbureaus drie positieve factoren voor:

  • De milieuproblematiek rond marktonderzoek is beperkt en overzichtelijk
  • Deze problematiek geldt in vrijwel gelijke mate voor alle marktonderzoekbureaus:  individuele bureaus hoeven op dit gebied dus niet meer het wiel uit te vinden
  • Een groot aantal marktonderzoekbureaus beschikt reeds over ISO normeringen (ISO 20252, ISO 26362, ISO 9001, ISO 27001): zij hebben ervaring met het implementeren van kwaliteitssystemen binnen hun organisatie.

In een ISO 14001 Milieudocument dat de KCC heeft ontwikkeld, wordt de relatie tussen milieu en marktonderzoek verder verkend, er wordt een uitleg gegeven van ISO 14001 en hoe certificering van ISO 14001 bij een marktonderzoekbureau kan plaatsvinden. De KCC heeft daarbij gezocht naar een zo tijds- en kostenefficiënt mogelijke aanpak: ISO 14001 is een belangrijke ondersteunende norm als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming maar het is geen doel op zichzelf.

De inhoud van ISO 14001:2015 is qua opzet vergelijkbaar met de structuur van ISO 9001:2015:

  • Context van de organisatie (het toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem vaststellen)
  • Leiderschap (wie is verantwoordelijk voor het milieubeleid?)
  • Planning (hoe kunnen de milieudoelstellingen bereikt worden?)
  • Ondersteuning (beschikbare middelen en in- en externe communicatie)
  • Uitvoering (milieumaatregelen doorvoeren, inclusief reageren op noodsituaties)
  • Evaluatie (wat is bereikt?)
  • Verbetering (corrigerende maatregelen naar aanleiding van de evaluatie)

Voor de goede orde, ISO 14001:2015 is geen normatieve ISO norm. Dat wil zeggen, er staat niet in welke cijfermatige resultaten met het milieubeleid bereikt moeten worden. Het gaat bij ISO 14001:2015 om bewustwording: organisaties moeten weten welke milieueffecten hun activiteiten hebben. En ze moeten aangeven hoe ze daarmee omgaan.

Voor ISO 14001:2015 is geen formele audit noodzakelijk, omdat het een ‘richtlijn’ is. Bureaus die deze richtlijn volgen en in het kader daarvan een milieubeleidsplan hebben opgesteld kunnen door middel van een zogenaamde ‘Zelfverklaring’ aangeven dat zij ISO 14001:2015 volgen. ISO 14001:2015 geeft ook de mogelijkheid dat deze Zelfverklaringen worden getoetst door de KCC. Die beoordeelt dan of de inhoud van een milieubeleidsplan dusdanig is dat dit de Zelfverklaring met betrekking tot ISO 14001:2015 rechtvaardigt. Op deze wijze kunnen de kosten van de audit laag gehouden worden.

De Nederlandstalige tekst van ISO 14001:2015 is verkrijgbaar via www.nen.nl 

Het ISO 14001 Milieudocument van de KCC kan uitsluitend door bureaus die reeds ISO 20252:2012 / ISO 26362:2009 / ISO 9001:2008 resp. 2015 gecertificeerd zijn worden aangevraagd bij de KCC. Immers, het is noodzakelijk dat een bureau over een kwaliteitsmanagementsysteem beschikt voordat gestart wordt met de voorbereidingen op ISO 14001:2015.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een afspraak maken met Stichting Toetsingsbureau KCC?

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.