MOA Job Rotation Program - Leren buiten je comfortzone!

WisselWerk

Via het MOA Job Rotation Program ruil je tijdelijk van werkomgeving. Zo krijg je een frisse blik op jouw kerntalenten en verbreed je jouw kennis en ervaring.

Halen en Brengen

Door concreet mee te lopen in een andere branche of sector, verbreed je niet alleen je kennis en ervaring, maar kom je er ook achter wat jouw kerntalenten zijn en welke waarde jij toevoegt. Je geeft de andere organisatie jouw inzichten terug en ontvangt van jouw 'ruilpartner' feedback op jouw rol en organisatie. Zo vergroot je je eigen werkpotentieel en inzicht.

Coaching

Tijdens de ruilperiode coach je elkaar, om zo het optimale uit deze ervaring te halen. De host begeleidt je in het beantwoorden van jouw leervraag en geeft je inzicht in hoe jij jouw kerntalenten zo goed mogelijk kunt inzetten in je huidige rol. Voorbij 'een kijkje in de keuken'
Tijdens de reguliere MOA meetings hoor je wel heel veel en geven we elkaar een heel klein kijkje in de keuken. Diverse onderwerpen passeren dan de revue. De bedoeling van het MOA-JOB-

ROTATION-PROGRAM is om een stap verder te gaan

Het MOA Job Rotation Program biedt jou de mogelijkheid veel te leren door daad-werkelijk in een andere organisatie aan het werk te gaan, mee te lopen, net als op een “gewone” werkdag. Niet even een kijkje in de keuken, maar écht aan de bak achter het fornuis.

Een frisse blik

Het MOA Job Rotation Program maakt je creatiever in het vinden van oplossingen, omdat deze aanpak je in staat stelt uiteindelijk je eigen werksituatie vanuit een ander perspectief te bezien. Een rijke leerervaring die jou én je organisatie verder brengt.

Matching

Via een summiere inventarisatievragenlijst kan de MOA de ideale match te organiseren.

Aanmelding

Je kan je aanmelden via een aanmeldformulier dat via de MOA aan te vragen is, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opzet MOA Job Rotation Program

1. Doelgroep

De Primaire doelgroep voor het MOA Job Rotation Program zijn de bedrijfsleden van de sectie opdrachtgevers van de MOA. Het programma is uitdrukkelijk bedoeld voor het gehele insights team van de betreffende organisatie. Dus zowel medior als senior niveau worden bij het programma betrokken.

2. Duur

Het MOA Job Rotation Program gaat uit van een werk-exchange van wederzijdse bezoeken van twee deelnemers aan het programma. Bedrijf A gaat naar bedrijf B en omgekeerd. De duur van het exchange programma wordt in onderling bepaald. Daarbij speelt de MOA een faciliterende rol

3. Voorbereiding en afronding

Voorafgaand aan het exchange programma zal er een “intake” gesprek plaats vinden tussen de managers van de twee betreffende afdelingen, waarin verwachtingen worden afgestemd en doelstellingen worden geformuleerd m.b.t. het MOA Job Rotation Program.
Een Intervisie gesprek tussen de twee deelnemende bedrijven/managers maakt onderdeel uit van het programma. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Doel van deze intervisie gesprekken is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

4. Verplichtingen

Deelname aan het MOA Job Rotation Program betekent commitment aan de afspraken die in het intake gesprek zijn gemaakt. Het intake gesprek gaat over doelstellingen en vertrouwelijkheid en over de planning. Eenzijdige opzegging/verplaatsing is niet aan de orde. Indien gewenst zetten partijen de afspraken op papier.

5. Aantal Deelnemers per exchange

Minimaal één persoon per bedrijf, maar bij voorkeur wordt het MOA Job Rotation Program uitgevoerd met de gehele Insights afdeling van een bedrijf. Er zal wel gestreefd worden om bedrijfs afdelingen van min of meer gelijke omvang aan elkaar te koppelen.

6. De koppeling

De MOA zal bij al haar bedrijfsleden inventariseren of men belangstelling heeft om aan het exchange programma deel te gaan nemen. Dat geschiedt op basis van een korte digitale vragenlijst. Op basis daarvan zal de MOA een overzicht van deelnemende bedrijven aanbieden aan de deelnemers van het MOA Job Rotation Program. Zij kunnen daarop hun voorkeur voor een bepaalde organisatie
aangeven. In geval er meer dan één belangstellende is voor een deelnemer, zal de “tweede keus” en eventueel “derde keus” aan de betreffende deelnemer gekoppeld worden. Er wordt inzicht verschaft in de gehele ingevulde vragenlijst, met uitzonderijng van de persoonsgegevens. Het betreft alle met een *aangegeven informatie. De koppeling geschiedt door de MOA.

7. De kosten

Aan het MOA Job Rotation Program zijn voor de MOA bedrijfsleden geen kosten verbonden en maakt dit programma onderdeel uit van het aanbod van het MOA Expertsie Center. Voor niet-leden van de sectie opdrachtgever van de MOA bedragen de kosten voor deelname € 950.--

8. Vervolg

Graag ontvangt de MOA van de deelnemende bedrijven een evaluatie verslag van het exchange programma. Publiceren hierover kan andere insights afdelingen stimuleren ook deel te gaan nemen aan zo’n programma. Publicaties zijn altijd in overleg en met wederzijdse toestemming. Publicaties zijn bestemd voor de website en/of andere kanalen. 

9. MOA evaluatie

Tot slot van het programma stuurt de MOA een heel kort evaluatie formulier uit om de ervaringen, maar vooral ook om de verbeterpunten van de deelnemers te vernemen en daar waar mogelijk het programma op aan te passen.

10. Met dank aan

Het idee voor het MOA Job Rotation Program is ontstaan bij de COM en door MOA leden die ook bij de COM betrokken zijn nader uitgewerkt.

Wim van Slooten, Amsterdam, 18 januari 2018

Voor bedrijf en haar contactpersoon is een aanmeldformulier beschikbaar, neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.