MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoeker A

INLEIDING

Sinds 2002 worden jaarlijks de landelijk erkende NIMA-MOA examens Sensorisch onderzoeker A (en B) afgenomen onder auspiciën van de profgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Examenkandidaten bereiden zich zelfstandig voor op deze examens. Maar zonder steun van een docent of medecursist en zonder tests om te zien of je bij het studeren op de goede weg bent, is dat een pittige klus. Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A dat wordt afgenomen.

DOELGROEP

De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau. Hij is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van sensorisch onderzoek, daarvoor (meer) theoretische kennis willen opdoen en dat bekroond willen zien met het erkende NIMA-MOA diploma Sensorisch onderzoeker A.

ORGANISATIE

De cursus wordt georganiseerd door de profgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Aansluitend zal er een terugkommiddag worden georganiseerd om de besproken stof nogmaals ter herhalen. De cursus start bij een minimale aanmelding van 6 personen. 

Indien gewenst kan de cursus ook worden aangeboden in het bedrijf waar de cursisten werkzaam zijn. 

De basis vormt het boek Proeven van succes, zesde volledig herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De cursus bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

  • de rol van sensorisch onderzoek bij kwaliteitscontrole, houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en consumentenonderzoek;
  • zintuigen en waarneming, psychologische en sociale aspecten, individuele verschillen per mens;
  • analytisch en hedonisch onderzoek;
  • productgericht en consumentgericht onderzoek:
  • voorbereiden en afnemen van vragenlijsten en testen ((semi-)monadisch, paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten);
  • rapporteren in tabellen en grafieken, gebruikmakend van eenvoudige beschrijvende statistiek;
  • testlocaties en -omstandigheden;
  • respondenten;
  • software voor sensorisch onderzoek:
  • ‘Good Sensory Practice’ (bewaarcondities en (voor)bereiding van producten, aanbiedingsdesigns, testmateriaal, codering, hygiëne)

LEERDOELEN

A. Je kunt bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (oa kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren. (TOEPASSEN/ INZIEN)
B. Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)
C. Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)
D. Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)
E. je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN)
F. Je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen. (TOEPASSEN)
G. Je kunt een testformulier opstellen voor sensorisch onderzoek door middel van descriptorengeneratie en keuze voor geschikte vraagstelling en schaalgebruik (INZIEN en TOEPASSEN)

DOCENT

Harry Vogel werkt als docent Food Commerce and Technology (Voedingsmiddelentechnologie) aan Hogeschool Inholland. Binnen de Profgroep Sensorisch onderzoek is hij lid van de examencommissie Sensorisch onderzoeker A en B. Deze commissie, bestaande uit sensorische onderzoekers uit bedrijfsleven en onderwijs, verzorgt de examens onder auspiciën van MOA en NIMA.

STUDIEBELASTING

De voorbereiding bedraagt ongeveer 10 uur per studiedag en bestaat uit het bestuderen van het boek Proeven van Succes en het maken van oefenopgaven.

KOSTEN

Check voor actuele prijzen onze agenda.

 

INCOMPANY TRAINING

Deze cursus kan ook incompany worden gegeven. Incompany trainingen zijn maatwerk. De opleider zal in overleg met de betrokken organisatie een inventarisatie maken van de kennisbehoefte van de organisatie. Op grond daarvan zal een cursusprogramma worden opgesteld, dat naadloos aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. De incompany training zal in nauw overleg met de organisatie gepland worden. 

De kosten van de training worden bepaald aan de hand van de tijdsinvestering die er voor de trainingsleider mee gemoeid is. Voor meer informatie over de kosten van een incompany training kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 020-5810711.

EXAMEN

De studie kan afgerond worden door het doen van een officieel MOA-NIMA Examen. Het examen vindt digitaal plaats in Amsterdam bij de MOA. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel MOA-NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. 

CURSUSDATA

Check onze agenda voor de actuele cursusdagen en examen. 

U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de deelnemer een officieel NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. Twee weken voor het examen ontvangen alle inschrijvers een schriftelijke oproep per mail. Meer informatie over het examen of neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 020-5810711. 

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.