MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek A

Inleiding

Sinds 2002 worden jaarlijks de landelijk erkende NIMA-MOA examens Sensorisch onderzoeker A (en B) afgenomen onder auspiciën van de profgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Examenkandidaten bereiden zich zelfstandig voor op deze examens. Maar zonder steun van een docent of medecursist en zonder tests om te zien of je bij het studeren op de goede weg bent, is dat een pittige klus. Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A dat wordt afgenomen.

Doelgroep

De cursus omvat de basiskennis voor een sensorisch onderzoeker op mbo-/hbo-niveau. Hij is bestemd voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van sensorisch onderzoek, daarvoor (meer) theoretische kennis willen opdoen en dat bekroond willen zien met het erkende NIMA-MOA diploma Sensorisch onderzoeker A.

Docent

Harry Vogel, docent Food Commerce and Technology (Voedingsmiddelentechnologie) aan de Hogeschool Inholland.

Binnen de Profgroep Sensorisch onderzoek is hij lid van de examencommissie Sensorisch onderzoeker A en B. Deze commissie, bestaande uit sensorische onderzoekers uit bedrijfsleven en onderwijs, verzorgt de examens onder auspiciën van MOA en NIMA.

Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door de profgroep Sensorisch onderzoek van de MOA. Aansluitend zal er een terugkommiddag worden georganiseerd om de besproken stof nogmaals ter herhalen. De cursus start bij een minimale aanmelding van 6 personen. 

Indien gewenst kan de cursus ook worden aangeboden in het bedrijf waar de cursisten werkzaam zijn. 

De basis vormt het boek Proeven van succes, zesde volledig herziene druk, van Joep Brinkman waarvan zowel de leerstof als de opgaven worden besproken. De cursus bestaat uit het behandelen van een alle relevante hoofdstukken van het studieboek Proeven van succes, het nabespreken van de gemaakte opdrachten en het beantwoorden van vragen.

 • de rol van sensorisch onderzoek bij kwaliteitscontrole, houdbaarheidstesten, procesveranderingen, productontwikkeling en consumentenonderzoek;
 • zintuigen en waarneming, psychologische en sociale aspecten, individuele verschillen per mens;
 • analytisch en hedonisch onderzoek;
 • productgericht en consumentgericht onderzoek:
 • voorbereiden en afnemen van vragenlijsten en testen ((semi-)monadisch, paarsgewijs, verschiltesten, beschrijvende testen, panelselectie-, -trainings- en –monitoringstesten);
 • rapporteren in tabellen en grafieken, gebruikmakend van eenvoudige beschrijvende statistiek;
 • testlocaties en -omstandigheden;
 • respondenten;
 • software voor sensorisch onderzoek:
 • ‘Good Sensory Practice’ (bewaarcondities en (voor)bereiding van producten, aanbiedingsdesigns, testmateriaal, codering, hygiëne)

Leerdoelen

 • A. Je kunt bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (oa kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren. (TOEPASSEN/ INZIEN)

 • B. Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)

 • C. Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)

 • D. Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)

 • E. Je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN)

 • F. Je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen. (TOEPASSEN)

 • G. Je kunt een testformulier opstellen voor sensorisch onderzoek door middel van descriptorengeneratie en keuze voor geschikte vraagstelling en schaalgebruik (INZIEN en TOEPASSEN)

Studiebelasting

De voorbereiding bedraagt ongeveer 10 uur per studiedag en bestaat uit het bestuderen van het boek Proeven van Succes en het maken van oefenopgaven.

Kosten en cursusdata

Check de MOAgenda voor de actuele prijzen, cursusdagen en examendata. 

Examen

De studie kan afgerond worden door het doen van een officieel MOA-NIMA Examen. Het examen vindt digitaal plaats in Amsterdam bij de MOA. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel MOA-NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. 

U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de deelnemer een officieel NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. Twee weken voor het examen ontvangen alle inschrijvers een schriftelijke oproep per mail. Meer informatie over het examen of neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 020-5810711.

Incompany training

Deze cursus kan ook incompany worden gegeven. Incompany trainingen zijn maatwerk. De opleider zal in overleg met de betrokken organisatie een inventarisatie maken van de kennisbehoefte van de organisatie. Op grond daarvan zal een cursusprogramma worden opgesteld, dat naadloos aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. De incompany training zal in nauw overleg met de organisatie gepland worden. 

De kosten van de training worden bepaald aan de hand van de tijdsinvestering die er voor de trainingsleider mee gemoeid is. Voor meer informatie over de kosten van een incompany training kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 020-5810711.

Boek Proeven van Succes

Zesde, herziene editie boek Proeven van succes
Proeven van succes is hét boek dat dé methoden en toepassingen van sensorisch onderzoek behandelt en is bij de cursus inbegrepen.

Bij het boek zijn nog antwoorden en opdrachten gemaakt zodat studenten zich voor kunnen bereiden op het Examen Sensorisch onderzoek B van de MOA en NIMA. Download deze PDF's:


Examencommissie Sensorisch onderzoek

Lisette Elsinga
Voorzitter, Docente opleiding Voeding en diëtetiek Hogeschool van Amsterdam
Saskia Kamps
Sensorisch panelleider, DSM Biotechnology Center
Marlou Lasschuijt
Postdoctoral Researcher - Eating behavior, Physiology & Sensory, Wageningen University & Research
Mathijs Sijperda
Docent communicatie - gedrag - onderzoek / opleiding VD, Hanzehogeschool Groningen
Vera van Stokkom
Docent-onderzoeker Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland
Harry Vogel
Docent Food Commerce and Technology, Hogeschool Inholland

Cursussen MOA/Inholland

MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek A

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het MOA/NIMA examen Sensorisch onderzoeker A.

MOA / Inholland - Cursus Sensorisch onderzoek B

Deze zesdaagse cursus is bestemd voor mensen die enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het MOA/NIMA-examen Sensorisch onderzoeker B.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole

Tijdens deze cursus van 2,5 dag leer je van alles over hoe sensorisch onderzoek kan worden ingezet bij kwaliteitscontrole.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Marketing

Deze cursus van 3 dagen gaat aan de hand van een casus in op het raakvlak tussen marketing en sensorisch onderzoek.

Inholland / MOA - Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling

Productontwikkeling en vooral herformulering (bijvoorbeeld suikerreductie) speelt in veel voedingsmiddelenbedrijven een belangrijke rol. Tijdens deze cursus van 2,5 dag wordt de toepassing van sensorisch onderzoek bij productontwikkeling behandeld.

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.