Toetredingsreglement

Toetredingsreglement leden van de MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

 

Zoals bedoeld in artikel 4 lid 10 van de Statuten van de MOA.

Vastgesteld door het Bestuur van de MOA en goedgekeurd door de MOA-Ledenraad op 27 mei 2008.

1. Het Bestuur van de MOA heeft met goedkeuring van de Ledenraad op de voet van artikel 4 lid 10 van de statuten in dit Reglement nadere eisen, die aan de toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging kunnen worden gesteld, bepaald.

2. Voorafgaand aan de toetreding als lid zullen kandidaat-leden de volgende reglementen en codes ondertekenen ten teken dat zij zich na hun eventuele toetreding aan de toepasselijkheid daarvan onderwerpen:

 3. Voorafgaand aan de toetreding als lid dienen kandidaat-leden desgevraagd aan het Bestuur te bevestigen dat zij na hun eventuele toetreding:

  • in voorkomende gevallen gebruik zullen maken van het Onderzoekfilter;
  • de internationaal opgelegde directieven, zoals die zijn c.q. worden opgesteld door EFAMRO en ESOMAR, en door het MOA-Bestuur en de ledenraad als gedragscode zijn geaccepteerd, en zoals die worden gepubliceerd op www.moaweb.nl onder de noemer toelatingscriteria, onderschrijven en dat zij daarnaar in voorkomende gevallen steeds zullen handelen.

 4. Voorafgaand aan de toetreding als lid dienen kandidaat-leden desgevraagd aan het Bestuur te bevestigen dat zij na eventuele toetreding:

  • mee zullen werken aan een onderzoek voor een door het Bestuur van de MOA te benoemen onderzoekcommissie, indien onderzoek met betrekking tot het lid is geïndiceerd op grond van uitspraken van de Raad van Toezicht van de MOA of de Geschillencommissie van de MOA naar aanleiding van procedures waarbij het lid betrokken is geweest.
  • bereid zijn aan de MOA de gegevens te verstrekken die de MOA behoeft voor de registratie van omzetgegevens van bedrijfsleden zoals bedoeld in artikel 4 lid 2a van de statuten van de MOA. Daartoe zullen bedrijfsleden zoals bedoeld in artikel 4 lid 2a van de statuten van de MOA en die bij de MOA bekend staan als zogenaamde ZZP-er alleen de verhouding kwantitatief – kwalitatief onderzoek binnen hun omzet weergeven. De Omzethoogte zelf wordt niet gevraagd. Bedrijfsleden zoals bedoeld in artikel 4 lid 2a van de statuten van de MOA met 2 tot en met 9 fte’s zullen jaarlijks de gegevens met betrekking tot hun omzet, gesplitst naar het aandeel van de omzet dat is gerealiseerd met kwantitatief onderzoek en het aandeel van de omzet dat is gerealiseerd met kwalitatief onderzoek, aan het bestuur van de MOA verstrekken. Bedrijfsleden zoals bedoeld in artikel 4 lid 2a van de statuten van de MOA met 10 en meer fte’s zullen ieder kwartaal de gegevens met betrekking tot hun omzet, uitgesplitst naar acht variabelen, verstrekken aan een door het bestuur van de MOA aan te wijzen onafhankelijke derde.

5. Tot de redenen op grond waarvan het Bestuur kan besluiten tot niet toelating van leden behoren onder andere de volgende omstandigheden:

  • dat de aanvrager van het lidmaatschap direct of indirect op enigerlei wijze betrokken is geweest bij een ander (gewezen) lid van de MOA, dat niet heeft voldaan aan alle financiële verplichtingen van de MOA, welke reden geldt indien en zolang aan de financiële verplichtingen niet volledig is voldaan, dan wel direct of indirect op enigerlei wijze betrokken is geweest bij een ander (gewezen) lid van de MOA dat zich heeft schuldig gemaakt aan handelen of nalaten in strijd met de doelstellingen van de MOA zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de statuten van de MOA.
  • dat de aanvrager van het lidmaatschap op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is (geweest) of, naar redelijkerwijs is te verwachten, zal zijn bij de advisering over, respectievelijk uitvoering van marketing intelligence en/of markt- en beleidsonderzoek op zodanige wijze dat redelijkerwijs is te duchten dat de doelstellingen van de MOA, zoals omschreven in artikel 3 lid 1 van de statuten van de MOA, daardoor zullen worden geschaad.

Meer informatie

Ik wil een persoonlijk lidmaatschap overnemen

Vink hiervoor op het lidmaatschapsformulier de optie "Overname pers. lidmaatschap" aan.
Het is mogelijk een persoonlijk lidmaatschap van een (ex-)collega over te nemen.

Mijn bedrijf is al lid; ik wil een persoonlijk lidmaatschap

Vink hiervoor op het lidmaatschapsformulier de optie "Persoonlijk lidmaatschap" aan. 
Als uw bedrijf al lid is van de MOA, kunt u een persoonlijk lidmaatschap afsluiten.

Verandert u van werkgever?

Het persoonlijk lidmaatschap kan bij verandering van werkgever helaas niet meegenomen worden. U kunt zich via uw nieuwe werkgever opnieuw als persoonlijk lid aanmelden. Vink hiervoor in het lidmaatschapsformulier de optie "persoonlijk lidmaatschap" aan. De voormalige werkgever kiest op het lidmaatschapsformulier de optie "Overname pers. lidmaatchap".

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.