Richtlijn 1,5 meter

Face-to-face onderzoek weer mogelijk met MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek

De versoepeling van de coronamaatregelen per 11 mei betekent dat face-to-face onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, weer mogelijk is. Met een pakket voorzorgsmaatregelen, om besmetting te voorkomen, kunnen de onderzoek- en selectiebureaus weer respondenten uitnodigen en bezoeken. De richtlijn* geeft handvatten voor het face-to-face onderzoek proces van selectie, ontvangst tot en met uitvoering van het marktonderzoek. Hiermee is face-to-face onderzoek weer goed mogelijk.

Het primaire doel van de richtlijn* is het bieden van houvast aan onderzoekers, interviewers, respondenten en opdrachtgevers, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen bij het uitvoeren van-, deelnemen aan- en opdracht geven tot face-to-face marktonderzoek in alle verschijningsvormen. Tegelijkertijd moet deze richtlijn de kwaliteit van face-to-face marktonderzoek borgen.

De richtlijn* is geen strak, vaststaand protocol waar de bureaus die dit type onderzoek uitvoeren zich aan moeten houden. Onderzoekers en locaties zullen uiteindelijk zelf invulling moeten geven aan de uitvoering van deze richtlijn en die invulling is afhankelijk van de specifieke situatie op een locatie of juist daarbuiten. De RIVM-richtlijnen zijn daarbij altijd leidend.

*Update 03-08-20 / versie 2.0:
Het volgende aandachtspunt is toegevoegd aan de onderdelen 1,3 en 4: "Tijdens de onderzoeksessie zal de onderzoekruimte binnen de mogelijkheden maximaal geventileerd worden en zal de aanwezigheid van repondent(en) en onderzoeker(s) in de onderzoekruimte zo kort als mogelijk zijn."

Onderschrijf de MOA-richtlijn

MOA-leden die de richtlijn onderschrijven kunnen zich nu aanmelden voor het speciale register op deze pagina. Zij ontvangen bovendien het beeldmerk ‘1,5 meter marktonderzoek’ om te laten zien dat zij de MOA-richtlijn en de RIVM-richtlijnen volgen in hun dagelijkse praktijk.

Totstandkoming richtlijn

Deze richtlijn is opgesteld in overleg met de MOA Taskforce 1,5 meter onderzoek. Hierin zaten diverse belanghebbenden uit de face-to-face marktonderzoekspraktijk, van zowel opdrachtgeverszijde als van bureauzijde.

Deze richtlijn zal worden aangepast als specifieke situaties daarom vragen. Middels een speciale commissie zal de MOA deze 1,5 meter richtlijn actualiseren in het geval de lockdown op relevante onderdelen verder wordt versoepeld of weer wordt geïntensiveerd.

NB. Registratie voor dit register exclusief beschikbaar voor MOA-leden. Nog geen lid, maar wel graag deelnemen? Wij nemen graag contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Deze bureaus onderschrijven de richtlijn al

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.