Laat je medewerkers deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma en word MOA Qualified Partner!

Voor wie

Bureaus die het belangrijk vinden om hun medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen kunnen deelnemen aan het MOA Permanente Educatie (PE) programma. Wanneer medewerkers voldoende PE-punten behalen en een MOA-bedrijfslidmaatschap aanwezig is, wordt het bureau gekwalificeerd als MOA Qualified Partner (QP). Zonder MOA-bedrijfslidmaatschap is het uiteraard ook mogelijk om de medewerkers te laten deelnemen aan het PE-programma. Het bedrijf kan dan alleen niet worden gecertificeerd.

Vereisten MOA QP-kwalificatie

Om te worden gecertificeerd als MOA Qualified Partner moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • Er is een MOA-bedrijfslidmaatschap aanwezig
  • Het bureau voor onderzoek en/of analytics is ISO gecertificeerd op minimaal één van de ISO-normen voor onderzoek en/of databeveiliging
  • De medewerkers hebben voldoende PE-punten verzameld ten opzichte van het aantal FTE’s (zie hiervoor de tabel)

Wat is het MOA PE-programma

Het MOA PE-programma is gebaseerd op het behalen van punten voor gevolgde opleidingen, trainingen, workshops en andere vormen van educatie/kennis overdracht. Wanneer deze binnen het vakgebied van Marketing Insights, Onderzoek en Analytics vallen, kunnen de PE-punten hiervan worden geregistreerd in het persoonlijke PE-overzicht “Mijn MOA”. Voor deelname aan MOA-activiteiten, als MOAcademy’s, het MIE of de MOAwards worden automatisch punten toegekend en opgenomen in het systeem.

Natuurlijk kunnen ook opleidingen (extern of intern), themamiddagen, congressen, seminars of workshops ter beoordeling worden aandragen, die geen onderdeel uitmaken van het vaste MOA-aanbod. Een onafhankelijke toetsingscommissie zal dan bepalen hoeveel punten al dan niet worden toegekend.

Hoe werkt het

Met een MOA-bedrijfslidmaatschap wordt automatisch toegang verkregen tot het MOA PE-programma. De bij de MOA bekende HR-verantwoordelijke ontvangt de inloggegevens voor het raadplegen van het digitale PE-overzicht dat aan het bedrijf gekoppeld is. Op dit overzicht staan, naast alle gegevens mbt het bedrijfsprofiel, alle door de medewerkers behaalde PE-punten. In één oogopslag ziet u zowel alle persoonlijke PE-statussen als de bedrijfsstatus voor het behalen van een resp. een QIP- of QP-certificering. Daarnaast is in het overzicht de kennisontwikkeling van de medewerkers te volgen. Bovendien kan in de mijn-omgeving ook de DutchResearchers-vermelding van het bedrijf worden geactualiseerd.

Wanneer een medewerker van baan verandert, dan kunnen de behaalde PE-punten worden meegenomen naar een nieuwe werkgever. Andersom kunnen nieuwe medewerkers hun reeds behaalde PE-punten toekennen aan het huidige bedrijfsoverzicht.

Aantal punten

Iedere medewerker kan PE-punten verzamelen. Wanneer het bedrijf voldoende PE-punten heeft verzameld en aan alle vereisten is voldaan, volgt automatisch de certificering tot MOA Qualified Partner. In onderstaand schema staat het aantal benodigde PE-punten afgezet tegen de FTE-omvang van het bedrijf.

Wanneer er in een jaar meer punten worden gehaald dan vereist, dan tellen deze mee in het daaropvolgende jaar. Er gaan dus nooit punten verloren.

Overzicht benodigde PE-punten t.o.v. FTE-omvang:
Aantal punten QP
Bekijk ook de voorwaarden van het PE programma

Een PE programma dient minimaal op hbo-niveau te zijn. Er moet een link naar de theorie gemaakt worden, het moet een praktijkcomponent bevatten en aandacht hebben voor toepassing van de inhoud in de praktijk. Het regulier onderwijs is uitgesloten van het MOA PE systeem.

Het PE programma moet vernieuwend zijn door een of meerdere van de volgende punten:
• State-of-the-art of actueel onderwerp (in discussies of publicaties)
• Voorhoede kennis behandelen
• Een spreker die bekend staat om innovatie in het vak

Het PE programma moet een interactief deel bevatten onder leiding van een deskundige facilitator. Een moment voor vragen stellen tijdens of na afloop van een bijeenkomst geldt niet als een interactief deel van het programma.

Indien het programma van PE-niveau is, worden er PE-punten aan toegekend?
Het aantal PE punten dat wordt toegekend is niet afhankelijk van het niveau maar van de duur van het programma. Alleen uren waarin insights, data-science, digital/web-analytics, marketing of marketingverwante onderwerpen worden behandeld tellen mee.
Contacturen zijn de basis voor PE-punten. Pauzes, ontvangstperioden en borrels achteraf zijn geen contacturen. Programma’s met meerdere contactmomenten worden als één programma beschouwd. Daarbij geldt dat programma’s:

  • met een duur van 1 t/m 8 uur met 1 PE-punt per uur worden gehonoreerd
  • met een duur van 9 t/m 16 uur met 8 PE-punten worden gehonoreerd, plus 0,5 PE-punt voor elk uur boven de eerste 8 (Bijv. een programma van 16 uur krijgt 12 PE-punten).
  • met een duur meer dan 16 uur met 12 punten voor de eerste 16 uur plus 0,25 PE-punt voor elk uur boven de 16 uur wordt gewaardeerd
  • Aan een PE programma kunnen maximaal 30 PE-punten worden toegekend. Dit maximum wordt dus bereikt bij een duur van 88 uur. Ratio; het gaat om permanente educatie waarbij een zekere spreiding in de tijd en van onderwerpen wordt nagestreefd.
  • Wanneer er bij een PE programma expliciet gevraagd wordt naar voorbereiding, dan kan dat met 0,25 punt per voorbereidingsuur worden gewaardeerd met een maximum van 2 PE-punten. Als de voorbereiding bestaat uit het lezen van literatuur dan geldt 25 pagina’s als 1 uur voorbereidingstijd.
  • Indien bij het programma werkzaamheden vooraf of achteraf worden verlangd en waarbij door de programmaorganisatie wordt vastgesteld dat de deelnemer deze inspanning daadwerkelijk heeft verricht, dan gelden deze uren als contacturen (waardering zoals hierboven beschreven).
  • Ook programma’s zonder contacturen kunnen volgens dit systeem in aanmerking komen, mits er sprake is van kennisoverdracht en/of kennisuitwisseling. De inspanningstoets zal in dit geval nog duidelijker moeten worden aangetoond.

Deelnemers aan het MOA PE systeem kunnen PE punten verzamelen op basis van het openbaar cursus aanbod van MOA en NIMA en op basis van interne cursussen. De raad van advies van de sectie onderwijs binnen de MOA kent de PE punten toe op basis van het aangetoonde niveau van een cursus en volgens bovenstaande puntenverdeling. Indien een cursus niet past binnen het PE kader, alleen uren waarin insights, data-science, digital/web-analytics, marketing of marketingverwante onderwerpen worden behandeld tellen mee, kan een afwijzing volgen. De deelnemer die deze afwijzing ontvangt en het daar niet mee eens is, kan bij de directie van de MOA een bezwaarschrift indienen met redenen omkleed waarom de betreffende cursus wel PE-waardig zou zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Meer MOA


Kennispartners van Daily Data Bytes

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.