De WAB komt eraan!

Nog geen drie jaar na de invoering van de WWZ (Wet werk en zekerheid) kwam het kabinet met plannen voor een nieuwe wet. Deze wet, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zou de balans op de arbeidsmarkt moeten verbeteren. Uit onderzoekt is namelijk gebleken dat de WWZ niet goed werkt. Het doel van de WWZ was het verkleinen van de verschillen tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het beoogde doel is niet gerealiseerd en het lijkt erop dat de kloof juist groter is geworden.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet de verschillen wel zal verkleinen. De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in de volgende categorieën zijn onder te verdelen: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Hieronder kort een aantal belangrijke wijzigingen.

Flexibele arbeid

Het wetsvoorstel tracht de negatieve ervaringen van flexibele arbeid te beperken. Zo moet het aanbieden van een vast contract aantrekkelijk zijn voor werkgevers, door de WW-premie voor vaste contracten 5 procentpunt lager te stellen dan voor tijdelijke contracten. De huidige differentiatie van de premie per sector komt daarmee te vervallen.

Verder krijgen flexwerkers eerder recht op een ontslagvergoeding als hun werk eindigt: de transitievergoeding, waarvoor de werknemer nu nog ten minste twee jaar in dienst moet zijn, is voortaan vanaf dag één verschuldigd. Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij een opdrachtgever (uitgezonderd pensioenopbouw waarvoor een aparte regeling gaat gelden). En de werkgever moet oproepkrachten ten minste vier dagen van tevoren melden dat ze moeten werken. Oproepkrachten hoeven dus niet meer continu beschikbaar te zijn.

Ontslag

Verder is het voor werkgevers makkelijker om vaste krachten te ontslaan via de kantonrechter. De kantonrechter kan op basis van één van zes redenen opgesomd in artikel 7:669 BW de arbeidsovereenkomst ontbinden. Het wetsvoorstel maakt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van een aantal van deze redenen. Het is aan de kantonrechter om te beoordelen of de optelsom ontslag rechtvaardigt.

Ketenregeling

Ook komt er een wijziging in de ketenregeling. De ketenbepaling wordt door een deel weer teruggedraaid zoals deze tot 2015 was. De maximale duur van de keten, nu nog twee jaar, gaat weer naar drie jaar. De tussenpoos van zes maanden blijft gehandhaafd, maar kan bij de cao worden verkort naar drie maanden voor terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste negen maanden per jaar kan worden verricht. 

Kort gezegd heeft de WAB tot doel om de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid (vast en flex) te verkleinen. De wet beoogt een groot aantal wijzigingen door te voeren in verschillende wetten, waaronder Boek 7 van het BW, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet financiering sociale verzekeringen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

 

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

VIDA-gebouw
Kabelweg 57, 2e verdieping
1014 BA Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.