Annuleringsvoorwaarden examen SO-A

Technische eisen

De examenkandidaat dient echter zelf zorg te dragen voor een desktop of laptop, waarop gedurende het examen alleen de examenmodule geopend mag zijn en er geen andere apps of verbindingen al dan niet via internet geopend mogen zijn (er wordt streng gecontroleerd of er geen andere applicaties dan de examenapplicatie ten tijde van de toets worden gebruikt).

Met deze desktop of laptop dient een normale internetverbinding met WiFi tot stand gebracht te kunnen worden. De kandidaat is er zelf voor verantwoordelijk dat eventuele anti-virus/firewalls een reguliere internetverbinding niet blokkeren. De MOA zorgt alleen voor een regulier WiFi kanaal met bijbehorend wachtwoord.

Privacystatement

MOA verwerkt persoonsgegevens voor de examencertificaten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement van de MOA van toepassing.